Home » Nieuwsbrief #9

Nieuwsbrief #9

Afbeelding
Het werk ging gewoon door…
Afbeelding
Ook tijdens de winterperiode hebben wij, als bestuur van CPO De Dimmendael, niet stil gezeten. Hoewel de Algemene Leden Vergadering niet door ging, kon toch op alternatieve wijze vervolg gegeven worden aan de aangekondigde inventarisatie van wensen van onze gewaardeerde leden. Daarmee kon voldoende informatie verzameld worden om tot een meer gedetailleerd schetsplan te komen.

Onze berichtgeving aan de plaatseljke politieke partijen zorgde voor enthousiaste bijval. We waren verheugd om in een fractievergadering van de VVD ons verhaal te kunnen doen. Het zorgde bij alle aanwezigen voor een beter en meer gedetailleerd beeld over de noodzaak van dit soort projecten. 
 
donderdag 24 maart – Algemene Leden Vergadering
Afbeelding
De Eerste Algemene Ledenvergadering wordt gehouden op donderdagavond 24 maart aanstaande.
Graag laten we onze nieuwe leden aan het woord tijdens de eerste algemene ledenvergadering. In de vergadering is er vooral aandacht voor het uitwisselen van woonwensen en woonideeën. Daarnaast zullen we de conceptinhoud van het huishoudelijk reglement belichten. Tijdens en na de vergadering is er ruimte om ook onderling nader kennis te maken. Onze uitnodiging met de vergaderlocatie, de agenda en het concept van het huishoudelijke reglement is aan alle leden toegezonden. We ontvangen onze leden graag op donderdagavond 24 maart aanstaande!
 
zaterdag 7 mei – Informatiedag omwonenden
Op zaterdag 7 mei laten we omwonenden en geïnteresseerden, aan de hand van ons schetsplan, graag zien hoe de vorderingen van onze bouwplannen zijn. Uiteraard luisteren wij graag naar de punten van aandacht die zij inbrengen. Tegelijkertijd kunnen zij ook informeel kennismaken met de leden van de CPO de Dimmendael die voornemens zijn daar te gaan wonen. Alle omwonenden, geïnteresseerden en de leden van CPO de Dimmendael krijgen te zijner tijd en uitnodiging.
Schetsontwerp en principeverzoek
Afbeelding
Onze architect Cynthia is met de informatie uit de inventarisatie aan de slag gegaan en maakte een schetsontwerp. Daarbij heeft zij op ons verzoek ook een eerste aanzet gegeven voor de kavelindeling. De eerste aanzet is besproken in de laatste bestuursvergadering. Met onze opmerkingen is ze teruggegaan naar haar tekentafel om nog een aantal kleine wijzigingen door te voeren. Haar schetsplan gaan we bespreken in de Algemene Leden Vergadering. De stap die we daarna gaan zetten is het indienen van een ‘principeverzoek’ bij de gemeente.   

Een principeverzoek is een globale vergunningaanvraag, waarin wordt aangegeven wat onze plannen zijn met een motivatie waarom de gemeente hieraan medewerking zou moeten verlenen. Met ons principeverzoek verkrijgen we meer inzicht in de bereidheid van de gemeente om medewerking aan onze plannen te verlenen. Ons principeverzoek wordt beantwoord met een principebesluit. In het principebesluit geeft de gemeente aan in hoeverre zij bereid is om medewerking te verlenen aan ons plan. 
 
“Tiny house” versus “XS Woningen”

Wat is een Tiny House?
Inmiddels heeft bijna iedereen wel eens gehoord van Tiny Houses. Het is een internationale trend waarbij gekozen wordt voor een minimalistische manier van leven. Onder andere woningtekorten hebben ertoe geleid dat er behoefte is aan deze betaalbare en flexibele woonvormen.
Tiny Houses zijn een nieuwe woonvorm met een duidelijke filosofie; Kleine, volwaardige, vrijstaande woningen van maximaal 50 vierkante meter woonoppervlak met een zo klein mogelijke ecologische voetafdruk. Niet verplaatsbare Tiny Houses staan op een (permanente) fundering, maar er bestaan ook verplaatsbare versies op wielen voor tijdelijke plaatsingen.
 
Wat zijn XS Woningen?
“XS Woningen” zijn de grotere versie van een tiny house met een woonoppervlakte van meer dan 50 vierkante meter en worden in de regel gebouwd op een vaste fundering waar ze blijven staan voor permanente bewoning.
 
Het bestuur van CPO de Dimmendael heeft gekozen voor de bouw van 5 “XS Woningen”. De nieuw te ontwikkelen woningen zullen volwaardige, comfortabele en vrijstaande woningen zijn, geschikt voor 1-2 personen. De exacte oppervlakte moet nog vastgesteld worden maar zal ongeveer 75 vierkante meter behelzen.

Voor meer informatie over onze “XS Woningen” kan je mailen naar info@dedimmendael.nl
 
Het bestuur introduceert:
Afbeelding
Ik ben Johan Koornstra, sinds enkele weken een nieuw bestuurslid van CPO De Dimmendael waar ik ook lid van ben. Het is een interessant project gericht op nieuwe woonvormen met mogelijkheden voor ouderen en jongeren. Ik ben 71 jaar en geboren in een dorp in Friesland. Na verschillende woonplaatsen wonen we nu 32 jaar in Lochem. Samen met mijn vrouw hebben wij twee kinderen en één kleinkind.
 
In mijn werkzame leven ben ik altijd betrokken geweest bij leren en opleiden in verschillende organisaties. Sinds ik met pensioen ben gegaan doe ik verschillende dingen. Ik begeleid enkele gezinnen vanuit mijn tijd bij Vluchtelingenwerk Lochem. Ik ben secretaris van de Stichting Requiem Lochem waar we jaarlijks het Requiemconcert in de Gudulakerk organiseren. Daarnaast werk ik een ochtend per week op het landgoed van de Woodbrookers in Barchem en een middag per week in de tuin van de Protestantse Kerk waar we groenten  verbouwen voor de voedselbank Zutphen e.o.. Ik wandel en fiets graag. We hebben een kleine caravan waarmee we er graag op uit trekken in binnen- en buitenland. Ook al lijkt ‘gepensioneerd’ te betekenen dat het werk er op zit, het kost geen moeite om de vrijgekomen tijd te vullen.