Home » Nieuwsbrief #8

Nieuwsbrief #8

Terugblik op 2021
Afbeelding
Er is veel gebeurd in het afgelopen jaar. De overweldigende reacties op ons initiatief leidde direct tot ruim 70 aanmeldingen. Uit deze groep is ons huidige bestuur samengesteld. We zijn, als kersvers bestuur, met hulp van de projectbegeleiders, aan de slag gegaan. De vereniging telt nu 21 geregistreerde leden. We zetten daadwerkelijk de eerste stappen naar een fijne woonplek voor starters en senioren. 
 
Kernvisie Gemeente Lochem
De Gemeente heeft in de zomer uiteindelijk haar kernvisie voor Laren gepresenteerd. De kernvisie laat zien dat het door ons beoogde stukje grond binnen voorgenomen bouwgronden valt. Een enorme opsteker!

Algemene Leden Vergadering
Met deze informatie en het vestigen van de vereniging en haar bestuur konden we de eerste Algemene Leden Vergadering (ALV) organiseren. Helaas gooiden de nieuwe COVID-maatregelen in november roet in het eten. We hopen dat we de ALV alsnog in het vroege voorjaar van 2022 kunnen houden.
Afbeelding
Subsidie initiatiefase binnengehaald!
Eén van de zaken die we als bestuur direct hebben opgepakt is de aanvraag voor een subsidie om te onderzoeken wat de slagingskans van ons mooie initiatief is.

Wij zijn veheugd je mede te kunnen delen dat wij kort geleden door de Overheid in kennis zijn gesteld van het feit dat deze subsidie ons wordt toegewezen. We zijn daar heel blij mee! Hiermee kunnen we versneld stappen ondernemen om ons initiatief om te vormen tot een heus bouwplan.
Afbeelding
Aan tafel!
Vanaf aankomende januari worden alle leden uitgenodigd om eens aan tafel aan te schuiven om van gedachten te wisselen over onderwerpen als woonwensen, woonbeleving, ‘naoberschap’ en andere zaken die aan de orde komen. Zo leren we elkaar beter kennen. Dat is ook nodig indien we met elkaar als groep in het ontwerp- en bouwproces stappen. Alle leden worden uitgenodigd door de projectbegeleiders die de interviews doen. 
Afbeelding
Bericht aan de politieke fracties
Uit de (steeds intensievere) contacten met de gemeente bleek dat de politieke fracties van de Gemeenteraad nog niet op de hoogte waren van ons mooie initiatief. Genoeg reden om ze met een brandbrief begin december op de hoogte te brengen. Ook hier waren de reacties positief. Alle fracties onderschrijven het goede doel van ons bouwplan: De bouw van betaalbare seniorenwoningen én starterswoningen. Daarnaast is men er van overtuigd dat met de realisatie van ons bouwplan de doorstroom van de ‘huizenvoorraad’ in de Gemeente op gang komt .
Afbeelding
Vooruitblik op 2022
Het belooft een druk jaar te worden. Een jaar waarin Gemeenteraadsverkiezingen gehouden worden bijvoorbeeld. Dat weerhoudt ons er niet van om gewoon door te gaan met ons prachtige initiatief. We hopen in het voorjaar het eerste bouwplan aan de gemeente te kunnen voorleggen.

Het wordt ook een jaar met kansen. De projectbegeleiders zijn druk met het vinden van nieuwe locaties waar een zelfde soort initiatief opgezet kan worden. In de volgende nieuwsbrieven hopen we daar meer over te kunnen schrijven. 

En het wordt een jaar waarin veel werk verzet gaat worden. Daarbij kunnen we wel wat extra hulp gebruiken. Zo zijn we op zoek naar een bestuurslid en iemand die onze website en sociale media voor zijn of haar rekening kan nemen. Als je het leuk vindt om je steentje bij te dragen ontvangen we graag je mailbericht. Ons mailadres is info@dedimmendael.nl.

We wensen iedereen hele fijne feesdagen en een gelukkig, gezond en voorspoedig 2022 toe!