Home » Nieuwsbrief #6

Nieuwsbrief #6

Ontmoeting in de boomgaard: Veel belangstelling!
De eerste Open Dag van afgelopen zaterdag 25 september was een succes! We hebben, als bestuur van CPO De Dimmendael, met veel plezier kennis gemaakt met bijna zestig belangstellenden. Ze kwamen, verdeeld in drie groepen, kijken naar de locatie en lieten zich uitgebreid informeren door projectbegeleiders Derk Jan Laanbroek, Gert Santema en architect Cynthia van der Brom. Velen van hen vulden direct het inschrijfformulier en woonwensenformulier in of namen het mee naar huis om het daar nog eens te bestuderen. We waren verheugd te merken dat praktisch alle bezoekers zeer gerichte vragen stelden. De betrokkenheid was nu al opvallend groot. 
Afbeelding
Eerste leden aan de slag
Er hebben zich tot nu 19 leden (tweepersoonshuishoudens en starters) aangemeld. Zij maken in principe kans op het betrekken van één van de seniorenwoningen en tinyhouses. Deze leden hebben met het aangaan van hun lidmaatschap aangegeven dat ze zich actief willen inzetten voor het vormen van een woonomgeving voor starters, jongere ouderen, oudere jongeren en senioren. Samen wonen in een levendige gemeenschap waar de bewoners elkaar kennen en helpen waar nodig.  
Afbeelding
Woonwensen
De eerste gegevens uit de woonwensenformulieren worden momenteel bestudeerd en gecategoriseerd. Tijdens de eerste algemene ledenvergadering die wij binnenkort al organiseren volgt ons uitgebreide verslag van de inventarisatie. Opvallend én verheugend is dat de meeste leden de voorkeur geven aan een woonomgeving met medebewoners van verschillende leeftijden.
Afbeelding
Eerste ledenvergadering op donderdagavond 28 novemberGraag laten we onze nieuwe leden aan het woord tijdens de eerste algemene ledenvergadering. In de vergadering is er vooral aandacht voor het uitwisselen van woonwensen en woonideeën. Daarnaast zullen we de conceptinhoud van het huishoudelijk reglement belichten. Tijdens en na de vergadering is er ruimte om ook onderling nader kennis te maken.
Onze uitnodiging met de vergaderlocatie, de agenda en het concept van het huishoudelijke reglement wordt alle leden binnenkort toegezonden. We ontvangen je graag op donderdagavond 28 november aanstaande!
 
Afbeelding
Je inschrijfformulier ligt klaar
Voor iedereen die zich nog niet als lid heeft ingeschreven ligt een inschrijfformulier en woonwensenformulier klaar. Een mailbericht is genoeg om de formulieren aan te vragen of een afspraak te maken voor nadere informatie. In een persoonlijk onderhoud praten we je graag bij! Mail daarvoor naar info@dedimmendael.nl.