Home » Nieuwsbrief #5

Nieuwsbrief #5

Zaterdag 25 september Open Dag
Afbeelding
Kennismaking in de boomgaard!
Het is zover! Eindelijk kunnen we met jullie kennismaken! We nodigen je van harte uit om op zaterdag 25 september een kijkje te komen nemen op het beoogde terrein. We hebben een tent opgezet in de boomgaard aan de Zutphenseweg 27C te Laren, aangrenzend aan het perceel. We geven daar graag nadere informatie over onze ideeën, wisselen graag met je van gedachten en zullen je informeren over de stand van zaken en ontwikkelingen.
 
Daarnaast kun je je inschrijven als lid van de vereniging CPO De Dimmendael en de bijbehorende woonwensenlijst invullen. De Open Dag zal in verband met algemene Covid maatregelen in drie tijdsblokken plaatsvinden:
 
Tijdsblok 1          10.00 – 12.00 uur
Tijdsblok 2          12.00 – 14.00 uur
Tijdsblok 3          14.00 – 16.00 uur
 
Het zou fijn zijn als je je vooraf aanmeldt. Stuur daarvoor een mail naar info@dedimmendael.nl
Wil je twee voorkeursmomenten voor een tijdsblok aangeven? Dat helpt ons met de organisatie.
Wij ontvangen je graag op zaterdag 25 september aan de Zutphenseweg 27C te Laren!
Afbeelding
Kernvisie Laren
Ruim een week geleden werd de Kernvisie voor Laren (en Exel) gepresenteerd. Bij het lezen valt op dat de uitgangspunten van gemeente en onze vereniging goed op elkaar aansluiten. Dat stemt ons positief. Er zijn drie te ontwikkelen woongebieden aangemerkt voor de uitbreiding van Laren: Noord, Zuid en Oost. De Gemeenteraad zal rond de komende jaarwisseling besluiten welke woongebieden het eerst ontwikkeld zullen worden. Je kunt desgewenst zelf op de hoogte blijven van de voortgang bij de gemeente: https://www.lochem.nl/wonen-bouw-en-verbouw/visie/kernvisies-wonen
Afbeelding
We stellen ons graag voor
Met veel enthousiasme zijn we als bestuur aan de slag gegaan om het woonproject ‘De Dimmendael’ te realiseren. Er moet nog veel gebeuren maar we zijn al goed op weg. We verheugen ons erop je binnenkort te ontmoeten. Van links naar rechts:
Mariska Fiselier – secretaris
Henk Slagman – penningmeester
Francis Jonk – projectleider Seniorenwoningen
Paul de Koning – voorzitter
Vacature
 
Afbeelding
De projectbegeleiders
Het bestuur laat zich ondersteunen door twee door de wol geverfde deskundigen op het gebied van projectontwikkeling van tiny houses en seniorenhuisvesting en één van beide grondeigenaren van ‘De Dimmendael’. Van links naar rechts:
Derk Jan Laanbroek
Gert Santema
Eelco de Haan
 
Afbeelding
Vacature
Voor ons bestuur zijn we op zoek naar een pro-actieve, positieve kandidaat (m/v) die oprecht betrokken wil zijn bij de ontwikkeling van ons unieke bouwplan. Als je het leuk vindt om daarmee serieus aan de slag te gaan kan je je interesse kenbaar maken op info@dedimmendael.nl. We zien je reactie met belangstelling tegemoet.