Home » Nieuwsbrief #4

Nieuwsbrief #4

‘CPO De Dimmendael’
Afbeelding
Het Coöperatieve Particuliere Opdrachtgeverschap ‘De Dimmendael’ werd eind juli door de notaris officieel bekrachtigd. Dat betekent dat we daadwerkelijk aan de slag kunnen met onze vereniging en initiatief. Gemeente Lochem heeft ons intussen een aanbevelingsbrief ter hand gesteld waarmee we een subsidie kunnen aanvragen bij de Overheid. Zaken lopen tot nu dus zoals gepland. Het moment is nabij dat wij als bestuur nu eindelijk écht met alle geïnteresseerden kennis kunnen maken. Daartoe plannen wij in de loop van september een open dag bij het terrein dat aangemerkt is als bouwlocatie. Alle geinteresseerden worden daarvoor binnenkort uitgenodigd. Dat is ook het moment dat men zich kan inschrijven als lid van de vereniging en aan de hand van een woonwensenfomulier duidelijk kan maken wat de specifieke woonwensen zijn.

Het bouwplan
In samenwerking met de gemeente Lochem wordt binnenkort gewerkt aan de daadwerkelijke invulling van het bouwplan. Daarin zijn verschillende zaken van belang. Enerzijds zijn er de wensen van de toekomstige bewoners, de leden van de vereniging ‘CPO de Dimmendael’. Anderzijds zijn er wensen van de gemeente. Zo is bijvoorbeeld de wens uitgesproken dat het bouwplan als geheel moet aansluiten aan de andere belendende intiatieven. Daaraan werkt het bestuur uiteraard graag mee. Tijdens de open dag geven de leden van het bestuur en de projectbegeleiders graag nadere toelichting.

Website
Inmiddels hebben we een eenvoudige website samengesteld. Voorlopig fungeert deze als landingspagina en visitekaartje. In de loop van het bouwproces zal steeds meer informatie te vinden zijn. Je leest het op www.dedimmendael.nl. Nadere informatie vraag je desgewenst aan op info@dedimmendael.nl

Vacature
Voor het bestuur zijn we sinds kort op zoek naar een jongeman of -vrouw die zich kan en wil inzetten als ‘projectleider Tinyhouses’. Indien je het leuk vindt om daarmee serieus aan de slag te gaan kan je je interesse kenbaar maken op info@dedimmendael.nl.