Home » Nieuwsbrief #2

Nieuwsbrief #2

Afbeelding
De eerste stapjes
Na de ruim 70 positieve reacties op ons initiatief hebben wij een aantal bescheiden stapjes kunnen zetten. Graag lichten we u hierover in deze nieuwsbrief in.
 
Woonvisie Gemeente Lochem
Naar verluidt presenteert de Gemeente Lochem-Gorssel haar nieuwe –ontwerp- Woonvisie in februari of maart 2021. Als deze bekend is en door onder andere Wakker Laorne is getoetst, zal deze waarschijnlijk door de Gemeenteraad worden vastgesteld. Wij hopen dat het Initiatief ‘De Dimmendael’ onderdeel is van de Woonvisie. Vooruitlopend op de vaststelling van de Woonvisie hebben wij Burgemeester & Wethouders gevraagd om ons perceel als “een locatie voor de ontwikkeling van een woonzorgarrangement” aan te merken. We hopen daarvan binnenkort een bevestigend schrijven te ontvangen.
 
Collectief Particuliere Opdrachtgeverschap (CPO)
Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) is een vorm van sociale projectontwikkeling waarbij toekomstige bewoners gezamenlijk opdrachtgever zijn voor hun eigen nieuwbouwproject. Een heldere uitleg krijg je in een kort filmpje als je op de illustratie klikt.

Als initiatiefnemers denken wij dat deze vorm uitstekend past bij het invullen en vormgeven van ‘De Dimmendael’. We hebben inmiddels vier geïnteresseerden bereid gevonden om, in samenwerking en met begeleiding van de ervaren projectleiders, de vereniging te starten en het voorlopige bestuur te vormen. Met hen gaan we in de loop van januari aan de slag.

Overigens komen wij graag in contact met een geïnteresseerde starter die zich als vijfde bestuurslid wil inzetten voor het medevormgeven van de tinyhouses.
 
Subsidie initiatieffase
Wanneer het CPO als vereniging een feit is en we het bovengenoemde schrijven van de Gemeente hebben ontvangen, kunnen we een subsidie bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) aanvragen voor de Stimuleringsregeling Wonen en Zorg (SWZ). Geholpen door deze subsidie kunnen wij de haalbaarheid van ons initiatief toetsen.

Wij houden jullie op de hoogte!

Wij wensen je/jullie heel prettige feestdagen en een goede start van 2021 toe!