Home » Nieuwsbrief #12

Nieuwsbrief #12

‘De Dimmendael’ centraal in de belangstelling
Van tekentafel naar raadstafel
De maanden na ons zomerreces denken wij nuttig besteed te hebben. Inmiddels hebben veertien leden de eerste reserveringsovereenkomst getekend. Daarmee is de groep van enthousiaste aankomende bewoners weer gegroeid. Daar zijn we heel blij mee! 

De eerste schetsen waren net klaar toen er een levendige discussie rond de nieuwe kernvisie voor Laren ontstond. Die viel ongeveer samen met onze drukbezochte inloopdag voor omwonenden. Onze voorzitter, Paul de Koning, heeft op de inspreekavond van de Gemeenteraad een vurig pleidooi gehouden voor de ontwikkeling van ons plan ‘de Dimmendael’. Zijn inspreekbeurt vind je hier.
Start participatieproces met omwonenden
Start participatieproces voor omwonenden
10 september jongstleden was het dan eindelijk zover: De start van het participatieproces met de eerste inloopdag voor omwonenden. Het was gezellig druk in het Kulturhus ’t Kruispunt. Iedereen die kennis wilde nemen van de eerste schetsen van het bouwplan en/of kennismaken met aankomende bewoners van De Dimmendael was uitgenodigd. Er waren veel omwonenden, aankomende bewoners en Raadsleden aanwezig. Bestuursleden en projectbegeleiders gaven iedereen informatie. Voor- en tegenstanders wisselden van gedachten. Per saldo kon het bestuur na afloop concluderen dat de eerste kennismaking met omwonenden positief was verlopen. Alle bezoekers kregen een invulformulier mee waarop ze hun gedachten over ons bouwplan kunnen ventileren. De ervaringen die we hebben opgedaan zullen onderdeel zijn van de te vormen bouwplannen.  
De Gemeenteraad en de uitbreiding van Laren

In de afgelopen weken heeft de Gemeenteraad zich gebogen over de uitbreidingsplannen van Laren. Dat wekte de aandacht van velen. De leden van de Gemeenteraad hadden uiteraard veel vragen en werden tijdens een inspreekavond ook door omwonenden bijgepraat over vragen die leven. Ook onze voorzitter nam plaats aan de raadstafel om zijn bijdrage te leveren. 

Binnenkort volgt een nieuwe Raadsvergadering waarin de conclusies van eerdere overleggen worden getrokken. We zijn benieuwd naar de besluiten die genomen zullen worden. 
Stedenbouwkundig plan

Samen met de aankomende bewoners, en na inventarisatie van de eerste wensen van omwonenden, zijn wij gekomen tot een eerste schets. Het is de uitdrukkelijke wens van de gemeente om tot een homogeen plan te komen met de ontwikkelaars aan de Oost- en Westzijden van ons bouwplan. Vandaar dat in overleg met hen op dit moment ons plan getoetst wordt door de maatschap voor Ruimtelijke Ordening, kortweg mRO. De uitkomsten delen wij in eerste aanleg met de leden en aankomende bewoners. Andere partijen zullen wij nadien informeren.  
Informatie en communicatie

Ook tijdens de inloopdag is gebleken dat informeren en communiceren van groot belang is en blijft. Daarop zal het bestuur nog actiever worden dan ze al was. Zo zullen we binnenkort weer een avond organiseren voor de aankomende bewoners met ruimte om ook met elkaar verder te praten. 

De verslagen van onze bestuursvergaderingen zullen binnenkort ter inzage zijn voor de groep voor wie deze bestemd zijn. Je kunt ze terugvinden in een afgeschermd gedeelte van onze website. De betrokkenen ontvangen daarvoor binnenkort een eigen wachtwoord.

Ook omwonenden zullen wij aan de hand van nieuwsbrieven zoals deze blijven informeren over de voortgang. Een klein aantal omwonenden praten we met plezier en met regelmaat op informele wijze bij. Maar zelf contact met ons opnemen kan uiteraard ook! 
Nieuw bestuurslid: Hanneke Soeting
Afbeelding
Ik ben Hanneke Soeting, sinds eind april lid van CPO de Dimmendael en nu ook lid van het bestuur. Ik woon samen met Lajos al 31 jaar in Zutphen, onze twee zoons zijn inmiddels uitgevlogen.

De afgelopen twee jaar zijn we samen met twee andere huishoudens op zoek geweest naar een plek om samen (of met nog meer huishoudens) een erf te delen. Een mooie zoektocht waarbij we veel verschillende plekjes in de regio Zutphen/Achterhoek/IJsselstreek bekeken hebben. Begin dit jaar kwam de Dimmendael op ons pad en zijn we samen met de twee andere huishoudens aangehaakt. Erg leuk om nu ook in de voorbereiding echt betrokken te zijn door toe te treden tot het bestuur.

Ik werk als projectmanager in de zorg en ik doe veel onderzoek naar calamiteiten die in de zorg plaatsvinden. In mijn vrije tijd vind je mij vaak op de fiets of de tennisbaan en als ik thuis ben kook, lees of haak ik graag. Ik ben dol op de Wadden, daar ben ik dus ook regelmatig te vinden. Maar, wonen doe ik toch het liefst in de Achterhoek!