Home » Nieuwsbrief #11

Nieuwsbrief #11

Inventarisatie op volle toeren

Nu de eerste ontwerpschetsen zijn gedeeld met de aspirant-kopers wordt er momenteel volop gewerkt aan het verfijnen van het plan. Daarbij worden alle wensen geïnventariseerd en ingepast om te komen tot het meest ideale bouwplan. De ideeën die de aanstaande bewoners van “De Dimmendael” inbrengen zijn veelal verfrissend en creatief. 
Reserveringsovereenkomst

De afgelopen tijd hebben de projectbegeleiders gesprekken gevoerd met alle leden van de vereniging. Veel van hen hebben een keuze gemaakt voor een kavel. Daarbij hebben ze toegezegd te willen gaan wonen in “De Dimmendael”. Op 5 juli aanstaande gaan ze de eerste Reserveringsovereenkomst ondertekenen. Daarna wordt gewerkt aan de architectuur van de woningen. Als die helemaal ingevuld is volgt de ondertekening van de tweede reserveringsovereenkomst. 
Kavelindeling

Tijdens de eerste Algemene Leden Vergadering is er een keuze gemaakt voor de voorlopige indeling van het bouwterrein. Met deze gegevens heeft de architect een eerste schets gemaakt. Dit heeft geleid tot een indeling voor achttien kavels waar iedereen zich kan vinden. Als resultaat daarvan hebben nu vijftien leden aangegeven daadwerkelijk te willen gaan wonen in “De Dimmendael”.

De oplettende lezer begrijpt dat er dus nog een aantal kavels met fijne woonplekken te vergeven zijn. Meer informatie vind je op www.dedimmendael.nl
Inloopdag omwonenden

Voor uitgenodigde omwonenden organiseren wij op zaterdag 27 augustus aanstaande een inloopdag. Die dag kunnen ze kennisnemen van de eerste bouwschetsen van het plan én kennismaken met de aanstaande buurtbewoners. Daarnaast zijn ook Gemeenteraadsleden en leden van Wakker Loarne uitgenodigd. Tijdens de dag kunnen alle aanwezigen met elkaar van gedachten wisselen. De inloopdag wordt georganiseerd in ’t Langenbaergh aan de Deventerweg 1 te Laren.  
Fijne vakantie!

De zon schijnt. Het is warm. Tijd om even achterover te leunen en te mijmeren over het gedane werk. Het bestuur kan terugkijken op een vruchtbare periode waarin veel gebeurd is.

Straks, na de vakantieperiode hebben we weer nieuwe energie opgedaan om verder te werken aan onze droomplek. Het bestuur wenst alle lezers een hele fijne, ontspannen zomerperiode toe.