Home » Nieuwsbrief #10

Nieuwsbrief #10

Afbeelding
Verslag van de eerste Algemene Leden Vergadering
We kunnen als bestuur terugkijken op een goede eerste Algemene Leden Vergadering (ALV). Zo waren we verheugd álle leden te mogen verwelkomen. Er waren geen afmeldingen. Het benadrukt nogmaals het enthousiasme van de leden en de behoefte aan wonigen in en om Laren. 

Allereerst behandelde Gert Santema het concept Huishoudelijk Reglement. Die werd na zijn toelichting met algemene stemmen aangenomen. 

Vervolgens heeft Derk Jan Laanbroek een toelichting gegeven op de marsroute van het Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO). Na twee jaar van intensieve voorbereidingen van het bestuur en projectbegeleiders is nu bijna het moment om ons principeverzoek aan de gemeente voor te leggen. De plannen worden steeds concreter.

Na de pauze heeft onze architect Cynthia van den Brom aan de leden uitleg gegeven over haar schetsen en drie varianten besproken. Daarna volgde er informeel overleg tussen de leden en projectbegeleiders. 
 
De eerste leden hebben ingeschreven

Tijdens de ALV zijn formulieren uitgedeeld waarin leden zich konden uitspreken over de voorkeur van één van de drie schetsen. Daarbij kon men ook aanvullingen geven, vragen stellen én aangeven of ze de volgende stap willen zetten naar de realisatie van hun eigen huis in het bouwplan ‘De Dimmendael’.

We hebben inmiddels acht ingevulde en ondertekende formulieren met enthousiaste suggesties en goede vragen ontvangen. En prachtige start! Zij ontvangen binnenkort het concept van de Reserveringsovereenkomst.
Van abstract naar concreet
Afbeelding
Van wat geschetst staat op papier tot wat in werkelijkheid gebouwd is, blijkt altijd weer een lastig traject. Tenslotte is niet iedereen architect of aannemer. We merkten tijdens de ALV dat veel leden moeite hadden met het vertalen van de schetsen naar een concreet beeld. 

Het bestuur heeft Cynthia daarom inmiddels gevraagd om een tussenwoning en een hoekhuis gedetailleerd uit te werken. Binnenkort gaan we ook op bezoek bij een fabrikant van Tinyhouses. De ideeën die we daar opdoen worden meegenomen in het plan. Zo ontstaat een veel concreter beeld van hoe de huizen ingedeeld zouden kunnen zijn en hoe de gevels er uit kunnen komen te zien. Met deze nadere uitwerking zal steeds duidelijker worden hoe ons woonplan ‘De Dimmendael’ er uit komt te zien. 

Gert Santema zal met alle leden contact opnemen om de gedetailleerde ontwerpen uitvoerig te bespreken.    
Informatiedag Omwonenden 7 mei uitgesteld

Tot onze spijt moeten we de geplande informatiedag voor omwonenden op zaterdag 7 mei aanstaande uitstellen.

Er bereiken ons berichten dat de gemeente meer tijd nodig heeft om de Kernvisie voor Laren en omgeving vast te stellen. Dat geeft ons extra tijd om onze plannen nog concreter te kunnen maken zodat alle belanghebbenden een goed en gedetailleerd beeld krijgen van onze voornemens. Intussen gaan wij door met het voorbereiden van ons principeverzoek. We willen dat zo snel als mogelijk indienen. 
Website

Op onze website www.dedimmendael.nl vind je tegenwoordig alle nieuwsbrieven die uitgegracht zijn. Zo kan je nog eens op je gemak nalezen wat er in de afgelopen tijd gebeurd is. We hopen alle leden binnenkort te kunnen voorzien van een beveiligde omgeving in onze website waar men alle belangrijke documenten zoals de statuten, het huishoudelijk regelement, verslagen et cetera kunnen terugvinden.

Als je op het plaatje bij deze tekst klikt kom je direct op onze website. Gemak dient de mens!